Say rượu được em dịch vụ vú to gạ địt tại quán

Say rượu được em dịch vụ vú to gạ địt tại quán. Tôi chưa bao giờ thủ dâm qua đường hậu môn trước đây nhưng tôi đã đồng ý. Cả hai chúng tôi đều cởi quần áo và cô ấy hỏi tôi nếu tôi muốn chạm vào ngón tay cô ấy trước hay tôi muốn cô ấy chạm vào tôi trước. Tôi nói cô ấy có thể chạm vào tôi trước nhưng phải nhẹ nhàng vì tôi chưa bao giờ có một ngón tay vào mông mình trước đây. Tôi chống tay và đầu gối xuống và cô ấy định vị mình ở phía sau tôi. Cô ấy đưa ngón tay của mình vào miệng mg và nói với tôi để làm cho nó đẹp và ướt vì vậy tôi đã làm.