ATID-476 Bắt em điệp viên chịch xã giao tập thể

ATID-476 Bắt em điệp viên chịch xã giao tập thể. Dù anh ấy đang nghĩ gì, trong đầu anh ấy chắc chắn đã đóng băng, nhưng tôi cũng có thể thấy mắt anh ấy nhìn qua tôi như thể cơ thể anh ấy đang cố gắng kéo anh ấy trở lại. vào lúc này, tìm thẻ V thất lạc trong giây lát của anh ấy và đưa nó cho tôi. Tôi tiến tới dưới quầy nơi có sổ đăng ký và lấy ra một chai Tito đã cạn nửa chai mà một trong những người quản lý của chúng tôi sẽ khui ra và “lén” uống khi mọi thứ chậm chạp hoặc căng thẳng, đặt nó ở cạnh quầy gần anh.